नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
बबरमहल, काठमाडौं

पब्लिक एक्सेस मोडल(PAM) / PAM का विशेषताहरू

PAM का विशेषताहरु
  • Service Desk मा data entry गर्ने कार्यमा लाग्ने समयमा कटौति भई सेवा प्रवाह छिटो हुने,
  • Internet मार्फत अनलाईनरुपमा निवेदन लिखत पेश गर्न मिल्ने,
  • अनलाईन निवेदन प्रविष्ट गरे पछि प्रणालीबाटै लिखत प्रिन्ट गर्न मिल्ने,
 
 

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)